ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกระบี่ : ทุ้งฟ้า


PT_Thungfah1PT_Thungfah2