จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตั้งจุดบริการและให้ความสะดวกกับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ บริเวณหน้าสถานีฯ หมู่ที่ ๕ ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย