“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง” : 8 มีนาคม 2560


วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดย นายเอนก ตาตระกูล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การส่งเสริมการปลูกยางนา ไผ่ การปลูกต้นไม้เพื่อลดการเกิดไฟป่า ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ เทศบาลตำบลสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง พร้อมทั้งได้นำต้นกล้ายางนามอบให้เทศบาลฯ จำนวน 9 ต้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *