จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร


วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.5 ( หลังสวน) จัดเตรียมกล้าไม้แจกจ่ายประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ณ จุดบริการประชาชน กม.66 ถนนพะโต๊ะ-ระนอง