“ครูกล้าไม้ – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี” : 11 กันยายน 2561


วันอังคารที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๑

@ ศูนย์เพาะกล้าไม้ราชบุรี เวลา๐๙.๐๐ น.

🌳นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ ( โรงเรียนกล้าไม้)” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทักษะองค์ความรู้ให้ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบด้วยราษฎรตำบลพงสวาย ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลบางโตนต ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง รวม ๓๐ คน ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเพาะชำกล้าไม้แบบมืออาชีพ ทั้งในด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดตั้ง “เรือนเพาะชำชุมชน” ของตนเอง

🌱นอกจากนี้ในวันนี้ยังได้เรียนรู้กฏหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ การเพาะชำกล้าไม้ และได้ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดเป็นอาชีพที่มั่นคง ซึ่งรัฐบาลโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ(ทส.)ได้วางแนวทางในการสนับสนุนไว้ อาทิ การแก้ไข ม.๗ กฏหมายป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ แนวทางการประเมินคุณค่าราคาไม้ของธนาคารต้นไม้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการปลูกและขายต้นไม้ การจัดทำแผนการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว อันจะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในการเพาะชำกล้าไม้คุณภาพดี เพืีอการนำกล้าไม้ไปปลูกเป็นเงินออม/เงินมรดก ต่อไปในอนาคต และเข้าสู่ระบบอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *