“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์”:3-4 สิงหาคม 2560


วันนี้ 3-4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักจัดการทอรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พ งศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดนโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายพลังการจัดการป่าชุมชนและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมฝึกวิธีการเพาะชำกล้าไม้ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ปลูกป่าเพื่อเพิ่มต้นไม้ในป่าชุมชน ณ ห้องประชุมสภาองค์กรบริหารส่วน ตำบลแสนตอและป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านห้วยไคร้ หมู่ 2 คณะกรรมการป่าชุมชน ราษฎรบ้านห้วยไคร้ และ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *