ต้นไม้ทรงปลูก-ตะเคียนทอง : พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส


พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1.ชื่อต้นไม้ทรงปลูก  ต้นตะเคียนทอง

2.ชื่อวิทยาศาสตร์    Hopea odorata  Roxb.

3.ทรงปลูกเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2516

4.สถานที่ปลูก บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

พิกัดในระบบ UTM (WGS 84)  E 0710577  N 0818052

5.ความเป็นมา  เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในท้องที่จังหวัดนราธิวาส

6.การเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบัน

ความโตที่ระดับเพียงอก 187  เซนติเมตร  ความสูง  16  เมตร

ตะเคียนทอง

Hopea odorata Roxb.

วงศ์   DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง  จะเคียน (ภาคเหนือ) แคน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)

ลักษณะทั่วไป

       ไม้ ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 20-40 เมตร

       ใบ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ

       ดอก ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ผล  ผลมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก ติดผลเดือนเมษายน-พฤษภาคม

การกระจาย พบขึ้นในพม่า ลาว ตอนใต้ของเวียดนาม กัมพูชา ไทยและมาเลเซียพบขึ้นตามป่าดิบใกล้ลำธาร ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ประโยชน์  เปลือก  แก้ปวดฟัน แก้เหงือกอักเสบ

เนื้อไม้   แก้คุดทะราด แก้ท้องร่วงแก้กำเดา สมานแผล ใช้ทำบ้านเรือน เสาด้ามเครื่องมือกสิกรรมพื้นกระดานไม้ฟืน แก่น รักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แก้บิด แก้กำเดาสมานแผล

ยาง   รักษาบาดแผล แก้ท้องเสีย