หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้


 

ดาวน์โหลดชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ (181 KB) 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
การค้นหาเส้นทางไปยังหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ผ่านทาง Application Forest 4 Thai
ชื่อหน่วยงานที่ตั้งหัวหน้าหน่วยงานเบอร์โทรติดต่อเบอร์แฟกซ์แผนที่
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีตู้ ปณ. 57 ต.เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000นายราวุฒิ ทานัน0 3224 0532, 06 1467 51700 3224 0532icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรีหมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140นายนิวัฒน์ ภูผาสุข09 3854 8599, 08 1934 4628icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯถ.เลียบคลองลากฆ้อน หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น0 2977 6858, 06 1024 8149icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์0 3855 4519, 08 1294 9147, 08 6902 8588icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมาถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000นางสาวชลลดา ศรีพิมพ์0 4422 2201, 09 9198 99990 4422 2397icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามบ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง0 4302 9998, 06 4612 8217, 09 0980 9620icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธรหมู่ 6 บ้านคำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000นางสาวสิริลักษณา สมเพชร0 4597 9978icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานีหมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล0 4229 2411, 0 4224 1061, 08 7795 13130 422 92411icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130  นายสุรศักดิ์ นัสบุสย์0 5388 0793, 08 9622 03050 5388 0793icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่305 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110นายศิริไชย รัตนภาค0 5461 4273, 06 1547 87460 5461 4273icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงรายนางสาวอำพร จี๋มะลิ09 1856 6009
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์06 4013 1930, 09 5457 2302icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพรหมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ0 7761 1125, 08 7886 2953icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลาต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110นายไพโรจน์ นัครา0 7420 5991, 08 9732 62210 7420 5991icon-map
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุงหมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์0 7484 1206-7, 08 6343 2030, 09 5419 0099icon-map
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนครหมู่ 4 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000นายมานะ ศรีวิชัย08 7848 1913
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานีต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ0 7735 5890, 09 2246 2981
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลาหมู่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ0 7438 8898, 09 2246 2978
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230นายสยาม  อินถาโท08 5625 4053icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่96/7 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150นางสาวน้ำฝน เพ็ชรคำ08 2195 2364icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย08 1952 8988icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 229/1 บ้านดงสงัด หมู่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110นายอนุสรณ์ ปูเครือ08 9702 2318icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล08 1111 4345icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย 123 หมู่ 5 ต.แม่คำ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57240นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล0 5377 9214, 08 1950 66310 5377 9214icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา หมู่ 6 ต.ท่าจำปี  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000นายถวิล  จันธิยศ08 9850 8269icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260นายพนัส เชื้อสะอาด08 5705 7029icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง กม.ที่ 771-772 ถ.พหลโยธิน หมู่ 3 ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110นายชัย  จันทราคณสกุล06 3156 5696icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ 11 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000นายชาติระวี สัญจร08 1879 1722icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ 3 บ้านห้วยหูด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110นายพิเชฐ สำนวน08 7844 6409, 09 3164 9463icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง หมู่ 7 ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง08 6196 5344icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปางกม.ที่ 445 ถนนสายลำปาง-เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150นายประกาสิทธิ์ นางวงค์08 0498 9299icon-map
สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย จังหวัดลำปางต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140นายพนากิจ สิทธิวีระกูล09 7918 8118icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่พริก จังหวัดลำปางหน่วยป้องกันและพัฒนาแม่พริก หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180นายวโรธัช นะทีสี
สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ จังหวัดลำปางสวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย บ้านวังนิมิตร หมู่ 17 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140นายพนากิจ สิทธิวีระกูล
สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอนบ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์นายธนาพงษ์ นุ่นลอย
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ 140 หมู่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000นายจเร วงศ์ฉายา08 1951 2949icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน หมู่ 3 บ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000นายลิขิต วงศ์วชิระนนท์08 1783 3182icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่หมู่ 5 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150นายประทิน แมดเมือง08 1724 5085icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่านหมู่ 4 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110นายอานันท์ ผาทอง08 1280 9680icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง08 5805 2275icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย หมู่ 5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110นายพิสิษฐ  สอนไว08 6211 9304icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร หมู่ 8 ต.หนองปลิง  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์08 6198 8048, 08 6980 8521icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110นายศิริศักดิ์ ทนงรบ08 7054 1735icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230นางณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์0 5622 2426, 08 9437 28620 5622 2426icon-map
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปินหมู่ 7 บ้านวังชุมพร ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150นายอัครพงษ์ อำพิน0 5622 2426, 08 1785 61210 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรหมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150นายนพรัตน์ หิรัญคำ0 5622 2426, 09 8269 97450 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานีหมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.15 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย0 5622 2426, 08 9856 70630 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก  จังหวัดอุทัยธานีหมู่ 9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 66150นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์0 5622 2426, 08 1636 01780 5622 2426icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 5 ต.ดินทอง  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  65130นางสาวสุนันทา พลราช09 4546 8030icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านดงขวาง หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110นายธวัชชัย ปุริเกษม09 2434 7909icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกบ้านเนินสุวรรณ หมู่ 15 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกนายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18240นายมงคล  วงษ์เนียม08 1869 3314icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180นายสำรวย ศักดาเดช08 3143 1111icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง หมู่ 6 ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  14120นายพิเชษฐ์ โคกขำ06 1616 5119icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ 6 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110นายชัยนาจ   ภู่เพชร08 9741 9006icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท หมู่ 4 ต.บางหลวง  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  17150นายพิชัย  เหล่าตระกูล09 2635 6511icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี หมู่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป09 7072 4559icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมู่ 4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260นางวนิดา ทองนุช08 5156 4534icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรีหมู่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120นายสมบัติ  ลิบงามเลิศ08 1343 0708icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี บ้านเก่าน้อย  หมู่ 7  ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000นายสุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ08 6355 2979icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย บ้านนาน้ำมัน หมู่ 3 ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000นายเอนก  สุขสวัสดิ์08 1708 4814, 06 2269 5353icon-map
สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย238 ม.8 บ้านดงน้อย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130นายสุรพล จิตต์ดำรงค์08 7238 6776, 09 8121 5644
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000นายเดชา ภูบัวเพชร08 1057 7419icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย หมู่ 3 ต.หาดคำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000นางสาวกมลวรรณ อุมะมานิต08 7165 5383, 08 1729 8090icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ)
เลขที่ 113 ถ.พังโคน-บึงกาฬ หมู่ 3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
นายกิตติกร สิงตะนะ09 5842 5059icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคายบ้านผาตั้ง หมู่ 1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160นางสาวนัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์08 1260 1285icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนมหมู่ 8 บ้านเทพพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 38000นายจุมพล ช่างอินทร์0 4251 1505, 08 7224 77040 4251 1505icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนครต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180นายวิเชียร ไทยกิ่ง08 4955 3379icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น 98 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์  อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 นางสุจิตรา อ่อนหวาน0 4326 7233, 06 5476 5048icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นบ้านแก่นเฒ่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270นายประธาน พุกสุข06 3224 6596icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคามต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140นางสาวพรศิริ ธิมาไชย09 5547 4984icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ 4 บ้านแก ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120นายทวี แก้วภูมิแห่08 1768 4392icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ 2 ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45120นายศานิตย์ ศรีฟอง08 7859 9658icon-map
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130นายวิเชียรศักดิ์  เพชรดี08 4034 9455icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000นายธีภพ  โสมปัดทุม06 4865 8788icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000นายพิษณุสุทธ  สุทธการ08 9849 2407icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านเจริญชัย หรือ บ้านป่าไม้ หมู่ 14 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230ว่าที่ร้อยตรีถวิล แผ่นงา08 1967 4665icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240นายไสว คณาเสน08 6141 6997icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ 138 หมู่ 3 ต.หนองไผ่  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ0 4581 4648, 08 3596 2202, 08 9645 00110 4581 4648icon-map
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษงานธุรการ: ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ตั้งหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ : บ้านผีผ่วน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
นายชวน ธีรวุฒิอุดม0 4561 2877, 08 1725 31660 4561 2877icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช หมู่ 5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230นายดอน หงษ์เหิน08 1954 2045icon-map
สวนป่ากลางดงต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320นายบรรเจิด มากศิริ06 4585 2839icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมู่ 1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130นางณิชาบูล จันนรา08 7114 1768icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ 1/4 หมู่ 2 ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130นายนุกานต์ กาญจน์กีรติศักดิ์09 4006 5044icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์บ้านนาสนวน หมู่ 9 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230นางสาวเนตรชนก คงนุรัตน์08 9627 7495
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์บ้านโชคนาสาม หมู่ 1 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140นายไกรศรี มณีอ่อน08 1547 2248
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ 11 ต.คูเมือง  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  31190นายอภิรัตน์ พิรุฬห์08 1321 5965icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์55 ม. 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  31170นายสุพบ เทือกจอหอ09 1832 5765icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000นายสุทธิเวทย์  สามวัง06 5104 1603icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 11 ต.บ้านไร่   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230นายอนา อนาวิโล08 9865 7977icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี หมู่ 4 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160นายสายชล พ่วงทอง08 1834 6416icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง 2/1 หมู่ 7 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150นายอูฐ  เชาวน์ทวี08 9125 0205icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี 16/9 หมู่ 6 บ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150นายสละ  เขตรเขื่อน08 5236 5309, 09 1716 6933icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140นายชาตรี ผลทวี08 9014 8991icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรีต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220นายศิริชัย จัดพล09 7284 4728, 06 4565 6285icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้วหมู่ 1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000นายเทียนชัย ปรีดา08 3237 1166, 09 8365 0914, 08 1945 8197icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)หมู่ 9 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110นายประสงค์  เกิดแก้ว08 1806 6287icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์08 1639 4742icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา   จังหวัดนครนายกหมู่ 4 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110นายจรัส ยิ่งยงค์08 1949 9405icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110นายอดิศร วงษ์พันธ์08 4650 8137, 08 9991 3709icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110นายรัชชัย สุทธิมา09 0935 9159icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73171นายธีรพล คุ้มทรัพย์08 9824 3599icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 10 ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120นายวีระพงษ์ ปัตแวว08 0586 1110icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ09 2492 3399icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาครพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120นายชาติชาย  กิมศิริ08 9489 1131icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรีต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120นางสาวมัณฑนา จันทร์เนย08 1705 0935, 09 6153 3560icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000นายประภาศ  ชาประสม09 6848 5191, 08 6811 9424icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อยถ.เขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140นายอดุลย์เดช ขุนทอง08 7042 1591icon-map
สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) หมู่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170นายเทอดธรรม จักรนารายณ์0 3278 8027, 08 6755 5534icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี 173/18 ถ.ห้วยมุด ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120นางสาวอัจฉรา จิ้งจ่าย08 5619 4303icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง หมู่ 5 ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110นายชนนท์ เต็มไป08 7888 1448icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร หมู่ 6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110นางสาวอัมพร ภักดีแก้ว09 4459 7466icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  80000นางโสภี บริสุทธิ์08 9646 7901icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110นางโสภี บริสุทธิ์08 9646 7901icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง08 6598 5153icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ 105 ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000นายจิรพงษ์ เอกวานิช08 9726 6535, 06 4516 4700icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา 54/17 หมู่ 7  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120นายกฤษฎา สุตนพัฒน์06 2398 5828icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ตสวนป่าบางขนุน  หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110นายสรกฤษณ  สิงห์คำ08 4766 7644icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130นายกรภัทร์ ภู่ชยังกูร0 7472 1391, 0 7471 1039, 08 9972 7162icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120นายพินัย ทองเป็นแก้ว09 7359 9454, 08 8828 4068icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส หมู่ 7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   96110นายสุธี ขอบขำ08 9294 6611icon-map
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140นายปลิว ชุมแดง08 1748 9955icon-map