การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565


การเบิกจ่ายย่อย (โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอนแทนใช้สอยและวัสดุ)

สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน ตุลาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  7 ตุลาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  5 ตุลาคม 2565

ประจำเดือน กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  28 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  22 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  12 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  5 กันยายน 2565

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  29 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  24 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  19 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  17 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  4 สิงหาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  1 สิงหาคม 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  22 กรกฎาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  12 กรกฎาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 กรกฎาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  5 กรกฎาคม 2565

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  30 มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  24 มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  17 มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  10 มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8 มิถุนายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  2 มิถุนายน 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 พฤษภาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  18 พฤษภาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 พฤษภาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  10 พฤษภาคม 2565

ประจำเดือน เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  26 เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  25  เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  22  เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  18  เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  12  เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11  เมษายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8  เมษายน 2565

 

ประจำเดือน มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  29  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  24  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  14  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  10  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  2   มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 19  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10  มกราคม 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30  ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23  ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15  ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7  ธันวาคม 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18  พฤศจิกายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8  พฤศจิกายน 2564