การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564


การเบิกจ่ายย่อย (โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอนแทนใช้สอยและวัสดุ)

สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ประจำเดือน กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28  กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23  กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20  กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15  กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10  กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6  กันยายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 3  กันยายน 2564

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 31  สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30  สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 26  สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25  สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 17  สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9  สิงหาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2  สิงหาคม 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16  กรกฎาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14  กรกฎาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8  กรกฎาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6  กรกฎาคม 2564

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23  มิถุนายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16  มิถุนายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 11  มิถุนายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8  มิถุนายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4  มิถุนายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2  มิถุนายน 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 31  พฤษภาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25  พฤษภาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21  พฤษภาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18  พฤษภาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 17  พฤษภาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6  พฤษภาคม 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30  เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28  เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22  เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 19  เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8  เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7  เมษายน 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 31  มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 29  มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22  มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10  มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 5  มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4  มีนาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2  มีนาคม 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 13 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 มกราคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 5 มกราคม 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 11 ตุลาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 ตุลาคม 2563