การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562


การเบิกจ่ายย่อย (โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอนแทนใช้สอยและวัสดุ) 

สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ ๗ ตุลาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ ๓ ตุลาคม 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562
เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ ๑๖ กันยายน 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ ๑๐ กันยายน 2562

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

เงินอุดหนุน-ส่วนส่งเสริมการปลุกป่า วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เงินอุดหนุน-ส่วนส่งเสริมการปลุกป่า วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

ประจำเดือน เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 24 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 19 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2 เมษายน 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 1 เมษายน 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 12 มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 11 มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 มีนาคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6 มีนาคม 2562

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 มกราคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 มกราคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 มกราคม 2562

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4 มกราคม 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561