เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตราการแก้ไขปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔