จนท.หน่วยฯยล.๒ (ปะแต) ร่วมสำรวจ “ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน พื้นที่หน่วยงานรัฐและพื้นที่เอกชน ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา


๘ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่หน่วยฯยล.๒(ปะแต) ร่วมสำรวจ “ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าชุมชน,พื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน พื้นที่หน่วยงานรัฐและพื้นที่เอกชน จุดที่ ๑ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗N ๐๗๓๒๘๔๑ E ๐๗๒๔๖๕๓ N ต้นสะเดา มีลำต้นวัดขนาดความโต ๗๒๐ ซ.ม. สูง ๒๕ ม. มีอายุประมาณ ๗๐ กว่าปี จุดที่ ๒ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๒๘๘๙ E ๐๗๒๔๖๑๒ N ต้นสะเดา ลำต้นวัดขนาดความโต ๘๕๐ ซ.ม.สูง ๔๘ ม. มีอายุประมาณ ๑๐๐ กว่าปี จุดที่ ๓ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๒๘๓๗ E ๐๗๒๔๗๐๖ N ต้นสาละลังกา มีลำต้นวัดขนาดความโต ๑๘๐ ซ.ม. สูง ๑๒ ม. มีอายุประมาณ ๓๐ กว่าปี จุดที่ ๔ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๒๘๓๗ E ๐๗๒๔๗๐๖ N ต้นสาละลังกา ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ขนาดความโต ๑๕ ๐ ซ.ม. สูง ๑๖ ม. มีอายุ ๓๐ กว่าปี จุดที่ ๕ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๒๘๑๕ E ๐๗๒๔๗๑๘ N ต้นโพธิ์ ขนาดความโต ๘๗๐ ซ.ม. สูง ๑๕ ม. มีอายุ ๑๐๐ กว่าปี จุดที่ ๖ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๒๒๘๑๕ E ๐๗๒๔๗๑๘ N ต้นโพธิ์ ขนาดความโต ๘๐ ซ.ม. สูง ๑๐ ม. มีอายุประมาณ ๒๐ กว่าปี จุดที่ ๗ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๒๘๑๗ E ๐๗๒๔๖๙๘ N ต้นพะยอม ขนาดความโต ๒๕๐ ซ.ม. สูง ๒๕ ม. มีอายุประมาณ ๖๐ กว่าปี จุดที่ ๘ ในเขตพื้นที่วัด หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่พิกัด ๔๗ N ๐๗๓๒๘๑๗ E ๐๗๒๔๖๙๘ N ต้นมะฮอคกานี ขนาดความโต ๒๒๐ ซ.ม. สูง ๒๔ ม. มีอายุประมาณ ๕๐ กว่าปี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.