บริการสำหรับเจ้าหน้าที่


ตรวจสอบข้อมูลตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลของท่าน

ตรวจสอบสลิปเงินเดือน

ตรวจสอบและพิมพ์สลิปเงินเดือนของท่าน

ตรวจสอบอีเมล

ตรวจสอบอีเมลผ่านระบบ MailGoThai

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบหนังสือเวียน

ระบบหนังสือเวียนกรมป่าไม้

ระบบ DPIS

โปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม

ระบบแจกจ่ายกล้าไม้

บริหารจัดการสต็อคกล้าไม้ และบันทึกผลการแจกกล้าไม้

บริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ

Comments are closed.