โครงการ “บำนาญประชาชน” (ปลูกต้นไม้เป็นเงินออม)

กำหนดการงานแถลงข่าว

โครงการ “บำนาญประชาชน” (ปลูกต้นไม้เป็นเงินออม)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)) ตำบลปรุใหญ่

 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา