แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ท้องที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ขอสิทธิเข้าทำกินในที่ดินเขตป่าไม้ Zone C กรณีอำเภอด่านขุนทด ได้รับหนังสือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 18 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา ตัวแทนจากอำเภอด่านขุนทด ผู้นำชุมชน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ชั้น 2