สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ตำบลช่อระกา อเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
หัวหน้าสถานี นายดุสิต กมลพาณิชย์ 084-925-9455

Facebook : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ