มอบของขวัญประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

   หน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ร่วมจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจัดจุดบริการ อำนวยความสะดวก บริการน้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ ให้แก่ประชาชนตามเส้นทางเดินทาง และมอบเมล็ดไม้ที่หน้าอำเภอในทุกจังหวัด