พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) นำโดย นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครรชาสีมา) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม พิธีพระพทุธมนต์ พฤกษามหามงคล แจกกล้าไม้ 10 ชนิด 10 ล้านกล้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดพิธี โดยจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมกล้าไม้แจกให้กับประชาชนทั่วประเทศ ให้เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อพี่น้องประชาชนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม