ประมวลภาพ “ป่าในเมือง สวนป่ากลางดง”


ป่าในเมือง สวนป่ากลางดง
สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการปกครองท้องถิ่น และทุกภาคส่วน