ประชาสัมพันธ์


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • ประชาสัมพันธ์ที่ ทส 1640/ว 2637 ลงวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญตามนโยบายของกรมป่าไม้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
  • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำตัญตามนโยบายของกรมป่าไม้เพือ่เป็นข้อมูลสำหรับการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
  • แสดงความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น