ประกาศ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

  • ประกาศราคาซื่อจัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2 ) อ่านเพิ่มเติม…
  • เอกสารประกวดราคาซื่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม…
  • รายละเอียดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) อ่านเพิ่มเติม…