ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ-ห้วยกำโพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ-ห้วยกำโพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทส 1621.103/8/2566 การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลบ้านซบ อำเถอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ-ห้วยกำโพด) (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 17 มกราคม 2566