ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)