จุดบริการประชาชน

จุดบริการที่ 1 นครราชสีมา

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียวตั้งอยู่หน้า อบต.อุดมทรัพย์ ต.อุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ : 086-2496331

จุดบริการที่ 2 บุรีรัมย์

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ต.ทุ่งกระตาด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ : 089- 833-7643

จุดบริการที่ 3 บุรีรัมย์

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปะคำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ : 089-833-7643

จุดบริการที่ 4 สุรินทร์

จุดบริการหมวดทางหลวงปราสาท โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หมายยเลขโทรศัพท์ : 081-547-2248

จุดบริการที่ 5 ชัยภูมิ

จุดบริการแหล่งท่องเที่ยวหมหินขาว บ้านหวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ : 081-977-3506