กิจกรรมปลูกต้นไม้ จังหวัดชัยภูมิ


กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ วัดภูชี้ห่าน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
นางอำนวยพร ชลดำรุงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และดำเนินกิจกรรมมวลชน ร่วมกับราชการ
ประชาชน นักเรียน และสื่อมวลชน พร้อมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ โดยมี นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ร่วมปฏิบัติภารกิจ