วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 อำเภอแม่ลาน้อยร่วมพิธีลง […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 อำเภอแม่ลาน้อย ...


วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3(อำเภอขุนยวม) ร่วมพิธีลงนามถวายพ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อำเภอขุนยวม) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่สะเรียง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5(อาเภอแม่สะเรียง) ได […]

น่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่สะเรียง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (อาเภอแม่สะเรียง) สจป ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ...วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเมย) ได้ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้


วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อำเภอขุนยวม) ร่วมกับเจ้าหน้าที […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อำเภอขุนยวม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ 3602, ...


วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ […]

สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน รายงานการนำกล้าไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเมย) ได้ออ […]

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้


วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปางมะผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 7(อำเภอปางมะผ้ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามการปฏิบัติงานหมู่บ้านเครือข่ายการป้องกันไฟป่าตามโครงการ จ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้”สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้”