ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


นายรังสรรค์ ขอผล
ผู้อำนวยการโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน