กิจกรรม


วันที่ 18 กันยายน 2563 โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนา กรมป่าไม้ 124 ปีโดยมี นายณัฎฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ครบรอบ ๑๒๔ ปี ๑๘ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ...   เพิ่งได้รับการแก้ไข !วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเ […]

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย ได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ปลูกป […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย ได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ปลูกป่าฯ


12 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบ […]

สจป ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 ร่วมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา และเจ้าหน้าที่สายตรวจฯ ...


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 อำเภอแม่ลาน้อยร่วมพิธีลง […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 อำเภอแม่ลาน้อย ...วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3(อำเภอขุนยวม) ร่วมพิธีลงนามถวายพ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อำเภอขุนยวม) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่สะเรียง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5(อาเภอแม่สะเรียง) ได […]

น่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่สะเรียง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (อาเภอแม่สะเรียง) สจป ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ...