ข่าวสารสำนัก


โครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม โครงการ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ”จิตอาสาพัฒนา บำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปลูกต้นไม้ ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบำรุงรักษา ต้นหว้าทรงปลูก ณสวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่อง […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันที่  17  ตุลาคม  2561 นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง หมู่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายรังสรรค์ ขอผล ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ โดยการมอบหมายจาก ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พล.อ.ภานุวัชร นาควงษ์ เลขาธิการสำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธานที่ประชุม และได้นำคณะตรวจพื้นที่รับเสด็จ ณ.ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน