แผน


โครงการจิตอาสากรมป่าไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสากรมป่าไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกส่วน ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 1 […]


ประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ป่าไม้โดยกำหนดให้ศูนย์ป่าไม้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ป่าไม้โดยกำหนดให้ศูนย์ป่าไม้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีนายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกส่วน ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน


ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาทุกหน่วย หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี หัวหน้าหน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าทุกสถานี หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ หัวหน้าสวนป่า/หัวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการฯ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเล็ก วงษา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2561 ทั้งนี้ได้รายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมฯ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 8/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 (แม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วยนายธนะวัตติ์ รุ่งสิทธิ์ศุภรัฐ ผอ.ส่วนจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 8/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของคทช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดที่ดินในชุมชน (ตามนโยบายรัฐบาล และคทช.) โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธ  ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผอ.ส่วนทุกส่วนของสจป.ที่ 1(แม่ฮ่องสอน) ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ปั่นจักรยานสองแผ่นดิน “น้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” รณรงค์ป้องกันไฟป่าและเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์  ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงค์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ พนักงาน สจป.ที่ 1(แม่ฮ่องสอน) ได้ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานสองแผ่นดิน “น้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” รณรงค์ป้องกันไฟป่าและเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแม่ฮ่องสอน และได้มอบเหรียญที่ระลึก พร้อมทั้งมอบต้นกล้าไม้ยางนาให้กับนักปั่นจักรยาน ณ บริเวณสภ.น้ำเพียงดิน(เดิม) บ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง […]


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขออนุมัติจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ระยะทาง 120 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


โครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสพภัยน้ำพัดบ้านหายไป

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. องค์กรคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ คณะทำงานการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝก ทำแนวกั้นไฟป่าเปียก ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และทำแก้มลิง สนองแนวพระราชดำริ ประธาน ท่านพัลลพ สุวรรณมาลิก นำโดย ดร.ยศวีย์ อุ่นคำ ได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายมานพ สายอุ่นใจ และหน. หน่วยฯ มส.14(แม่อุมลอง) หน่วยฯมส.11(แม่ลาน้อย) หน่วยฯมส.30(ห้วยปลาฝา) หน่วยฯ มส.25 (ท่าผาปุ้ม) มอบของบริจาค น้ำ อาหารสำเร็จรูป ข […]


โครงการแหล่งน้ำในไร่นาฯ

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการขุดแหล่งน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดโครงการฯพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และใบคำขอตามเอกสารแนบ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์05361185