แผน


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1uBUkv2ZuJ68rZyG2IZWpaMsF8rakgeni?usp=sharing

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง การลงทะเบียนปลูกบุกวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสากรมป่าไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ̶ […]

โครงการจิตอาสากรมป่าไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ป่าไม้โดยกำหนดให้ศูนย์ป่าไม้แบ่งหน้าที่รับ […]

ประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ป่าไม้โดยกำหนดให้ศูนย์ป่าไม้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ


วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัต […]

ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2561


วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเล็ก วงษา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม […]

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2561วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 (แม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วยนายธนะวัตติ์ รุ่งสิทธิ์ศุภรัฐ ผอ.ส่วนจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ […]

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 8/2561


วันพุธ  ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผอ.ส่วนทุกส่วนของสจป.ที่ 1(แม่ฮ่องสอน) ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ส […]

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561