forestmhs


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และแจกกล้าไม้ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี ...   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน นำโดยนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายรังสรรค์ ขอผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ นายสุรศักดิ์ นัสบุสย์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากร […]

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายกรัณย์พล แสงทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ...ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยงาน สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ตามลิ้ง […]

ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยงาน สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้


ระกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพร […]

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สามารถตรวจสอบวันเวลา และสถานที่ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริวันที่ 18 กันยายน 2563 โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนา กรมป่าไม้ 124 ปีโดยมี นายณัฎฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ครบรอบ ๑๒๔ ปี ๑๘ กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา ...