การสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. ณ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานย่านพหลโยธิน หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439