รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2563

    รายงานฉบับสมบูรณ์ 2563 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2563   กรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Download Shapefile ครับ  

Continue reading

พื้นที่ป่าไม้ ตามโครงการจัดทำสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ตามโครงการจัดทำสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562

Continue reading

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2561-2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2562 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2561-2562 โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Load Shapefile

Continue reading