ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธี  เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ภายหลังโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) ครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ณ โรงแรม ไอยรา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธุรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดโยยส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จำนวน 115 คน

ทั้งนี้ การดำเนินการได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรเรื่อง การรับรองและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เรื่องการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติกป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

Posted in ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *