โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 23-25 กันยายน 2565 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานการจัดการที่ดินป่าไม้ มีความตระหนัก ตื่นตัว และเกิดแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาให้มีทัศนคติความสัมพันธ์ที่ดี และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Posted in ข่าว, ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *