สัมมนา60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

         ด้วยกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักจัดการที่ดินป้าไม้ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง และดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญต่อการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้

กล่าวเปิด

IMG_2587 IMG_2601 IMG_2543 IMG_2361 IMG_2549 IMG_2368 IMG_2521 IMG_2558 IMG_2383 IMG_2390 IMG_2402 IMG_2406 IMG_2416 IMG_2422 IMG_2425 IMG_2450 IMG_2460 IMG_2453 IMG_2478 IMG_2498 IMG_2581 IMG_2612 IMG_2479 IMG_2494 IMG_2613 IMG_2623 IMG_2618 IMG_2620 IMG_2655 IMG_2658 IMG_2661 IMG_2670 IMG_2677
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ : ภาพ
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ : รายงาน

Posted in ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *