ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนสำรวจฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวพรรษกร เนียมสวัสดิ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
suchada
นางสุชาดา สำราญจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
suchada
นางจินดาภรณ์ จิตต์วารี
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.