ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนสำรวจฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
suchada
นางสุชาดา สำราญจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
suchada
นางจินดาภรณ์ จิตต์วารี
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.