ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

บุคลากรฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

ธนชาติ

นายธนชาติ ศรีเพ็ง
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ชินกฤต

นายชินกฤต เจริญธรรม
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ประจำฝ่าย
พชร

นายพชร ขอบเขต
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประจำฝ่าย
ณัฐชา

นางสาวณัฐชา สุวารักษ์
สถาปนิกปฏิบัติการ
ประจำฝ่าย
ปฐมพงศ์

นายปฐมพงศ์ ขุนจันทร์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
นันทิกาญจน์

นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง