ติดต่อเรา

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

Forest Land Management

อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

logoสำนัก2

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

  • หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ Tel.02-5791312 , Fax.02-5797583 , เบอร์ภายใน 02-5614292-3 ต่อ 5757
  • ส่วนอำนวยการ Tel 02-5614292-3 ต่อ 5762
  • ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ Tel 02-5614292-3 ต่อ 5770
  • ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ Tel 02-5614292-3 ต่อ 5784 และ 5785
  • ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ Tel 02-5614292-3 ต่อ 5786
  • ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ Tel 02-5614292-3 ต่อ 5744