abuot

เกี่ยวกับ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 61 อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

structure

โครงสร้าง

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 6 ส่วน ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆดังนี้

 

board

ผู้บริหาร

ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการส่วนต่างๆภายในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

 

ติดต่อ

ช่องทางติดต่อ สื่อสารกับ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ หรือส่วนต่างๆในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

 

นายศักดา มณีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

Slide

กรมป่าไม้ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2566 กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส เนื่องในวันปิยมหาราช ...

Slide

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานย่านพหล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วย...

31 สิงหาคม 2021 by nirachar

Slide

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิตร (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพระครูประโชติบุญญารักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธี

24 พฤษภาคม 2021 by nirachar

Slide

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน โดยภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งมีกิจกรรม และร่วมช้อป ชิม สินค้าราคาถูก และร่วมชมการแสดงร้องเพลง หมอลำ ณ บริเวณหน้าหอโหวต 101 จังหวัดร้อยเอ็ด

Slide

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานย่านพหลโยธิน หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรมสำนักฯ

Slide

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) กรมป่าไม้

Slide

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเพื่อชับเคลื่อนการติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน และการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ...

Slide

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ ก่อผล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นางวาสนา ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ...

Slide

วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๖ นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมนายอธิพงษ์ ก่อผล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ...

Slide

23 ตุลาคม 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมผู้อำนวยการส่วนในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส ...

previous arrow
next arrow

   หนังสือเวียนสำนักฯ

ภารกิจจัดการที่ดินป่าไม้

   คลังความรู้/EBook

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

   จัดซื้อ/จัดจ้าง

ข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ปี พ.ศ.2557
Slide
การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
previous arrow
next arrow

ระบบข้อมูลด้านที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

   ระเบียบ/กฏหมาย

   สื่อมัลติมีเดีย

Slide
PlayPlay

โครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000

Slide
PlayPlay

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

Slide
PlayPlay

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

Slide
PlayPlay

Forest for life ป่าไม้เพิ่อชีวิต

Slide
PlayPlay

โครงการ รวมพลังลดการใช้พลาสติกและโฟม สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

previous arrow
next arrow
Slide One

NFIC

Application Developer

Slide Two

DATA CENTER

Shp. files & Service

Slide Three

Infographic

Poster Slide

previous arrow
next arrow

Polls

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเวปไซต์สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

View Results

Loading ... Loading ...

สายด่วน กรมป่าไม้

Green Call 1310 กด 3

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กรมป่าไม้ อาคารถนอม เปรมรัศมี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561 4292-3  ต่อ 5757

โทรสาร : 02-5797583

สถิติการเข้าชมเวปไซต์