การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลางขอ ส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณณภาพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0802/ว 5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์กลางแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมเแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเข้ากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th > ลงทะเบียนฝึกอบรม > สัมมนา > การจัดงานเนื่องในว้ันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ีระบบหนังสือเวียน http://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html

Posted in หนังสือเวียน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *