ผู้บริหารกรมป่าไม้


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

ตำแหน่ง

  • รองอธิบดีกรมป่าไม้
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมป่าไม้

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
  • โทรศัพท์: 025614292-3 ต่อ 5640, 5580
  • โทรสาร: 025798338
  • อีเมล: ….