โครงการ “หว่านเมล็ดปอเทือง ให้เหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน” (วันดินโลก) ๒๘ พ.ย. ๖๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ไ

Read more

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมป่าในเมือง ป่าท่าปอม จ.กระบี่ (๑๕ พ.ย. ๖๑)

วัยที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และคณะผู้อำ

Read more

โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สวนป่าบางขนุน ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จัด

Read more

พิธีรับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ในการประชุม ครม.สัญจร ระนอง-ชุมพร ค.๓๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ นายมนตรี ยวนเศษ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๒ นายอดิศักดิ์ หิรัญ เจ้าหน้าที่การเกษตร นำราษ

Read more

ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๒ ส.ค. ๖๑)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้

Read more

ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (9 ส.ค. 61)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร   ป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พ

Read more
1 2 3 4 5