พิธีรับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ในการประชุม ครม.สัญจร ระนอง-ชุมพร ค.๓๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ นายมนตรี ยวนเศษ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๒ นายอดิศักดิ์ หิรัญ เจ้าหน้าที่การเกษตร นำราษ

Read more

ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๒ ส.ค. ๖๑)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้

Read more

ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (9 ส.ค. 61)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร   ป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พ

Read more

โครงการท้องถิ่นจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” อบต.เกาะศรีบอยา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ส่วนส่งเสริมการีปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ไ

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจเยี่ยม สจป. 12 สาขากระบี่ 5-7 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาก

Read more

โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าชุมชนบ้านคลองหวายเล็ก 24 ก.ค. 61

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่

Read more
1 2 3 4