โครงการ “หว่านเมล็ดปอเทือง ให้เหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน” (วันดินโลก) ๒๘ พ.ย. ๖๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ไ

Read more

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมป่าในเมือง ป่าท่าปอม จ.กระบี่ (๑๕ พ.ย. ๖๑)

วัยที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และคณะผู้อำ

Read more

โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สวนป่าบางขนุน ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธนัช เนมีย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จัด

Read more
1 2 3 4