สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่

ที่อยู่: ๑๐๕ หมู่ ๒ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ 

โทรศัพท์: ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

ติดตามข่าวสาร ผ่านเฟสบุ๊ค
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ Seedling Nursery Krabi Station