กระบวนการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าผ่านระบบออนไลน์

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้

อนึ่ง หากต้องการรับ คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และ/หรือ หนังสือการ์ตูน “เจ้าฟ้าหญิงของปวงประชา” สามารถติดต่อขอรับได้ฟรีที่ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โทร. 025614292-3 ต่อ 5060

การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน