ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ


มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ