ฐานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก (สจป.ที่ 7 ขก.)


ชื่อต้นไม้ทรงปลูกทรงปลูกเมื่อวันที่สถานที่ทรงปลูกหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดทรงปลูกโดยหมายเหตุ
ต้นพฤกษ์21 พ.ย. 2543โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้1, 12กำพี้บรบือมหาสารคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นพฤกษ์21 พ.ย. 2543โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้1, 12กำพี้บรบือมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตาย
ต้นพฤกษ์13 พ.ย. 2539โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่องหนองแดงนาเชือก มหาสารคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นลีลาวดี12 พ.ย. 2530พระธาตุนาดูนพระธาตุนาดูนมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้นพิกุล 14 มี.ค. 2543พระธาตุนาดูนพระธาตุนาดูนมหาสารคามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
ต้นกันเกรา 31 มี.ค. 2543สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้นอินทนิลบก17 มี.ค. 2547ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นพิกุล 18 ธ.ค. 2536โครงการส่งเสริมศิลปาชีพโพธิ์ชัย1ขามเปี้ยโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นพิกุล 18 ธ.ค. 2536โครงการส่งเสริมศิลปาชีพโพธิ์ชัย1ขามเปี้ยโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นไทรย้อยใบแหลม17 พ.ย. 2518วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)ศรีสมเด็จศรีสมเด็จร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นช้างน้าว16 มิ.ย. 2552ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอคำชะอีน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นราชพฤกษ์30 ต.ค. 2516โรงเรียนร่มเกล้า2หนองแคนดงหลวงมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นราชพฤกษ์30 ต.ค. 2516โรงเรียนร่มเกล้า2หนองแคนดงหลวงมุกดาหารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ1 ก.พ. 2549โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกกตูม ดงหลวงมุกดาหารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นมะม่วงมหาชนก26 ก.ย. 2544โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกกตูม ดงหลวงมุกดาหารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นช้างน้าว8 พ.ย. 2535โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านสานแว้ - นาโคกกุง3กกตูม ดงหลวงมุกดาหารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นไทรย้อยใบแหลม16 พ.ย. 2535โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านสานแว้ - นาโคกกุง3กกตูม ดงหลวงมุกดาหารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นศรีมหาโพธิ์17 ธ.ค. 2536วัดป่าภูผาผึ้งกกตูม ดงหลวงมุกดาหารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นช้างน้าว18 มี.ค. 2560หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกกตูม ดงหลวงมุกดาหารพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ต้นปีบ10 พ.ย. 2535ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นมะหาด9 พ.ย. 2541โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้นราชพฤกษ์25 พ.ย. 2535โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม – คุ้มเก่ากุดสิม กุดสิม–คุ้มเก่ากาฬสินธุ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นราชพฤกษ์25 พ.ย. 2535โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม – คุ้มเก่ากุดสิม กุดสิม–คุ้มเก่ากาฬสินธุ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นมะหาด20 พ.ย. 2538โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริสงเปลือยเขาวงกาฬสินธุ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต้นจำปีสิรินธร9 ธ.ค. 2551พิพิธภัณฑ์สิรินธรโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นมะหาด19 มี.ค. 2557โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ในเมืองเมืองกาฬสินธุ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นราชพฤกษ์3 ก.พ. 2549 เทศบาลตำบลเขาพระนอนเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ต้นราชพฤกษ์9 ม.ค. 2529โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์บัวขาวกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้นกาฬพฤกษ์13 ธ.ค. 2533คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นกาฬพฤกษ์13 ธ.ค. 2533คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นประดู่แดง20 ธ.ค. 2517โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นประดู่แดง20 ธ.ค. 2517โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต้นพิกุล 26 พ.ย. 2523วัดอิสาน2หัวนาคำกระนวนขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นประดู่ 14 มี.ค. 2509มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้นราชพฤกษ์23 มี.ค. 2559ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ในเมืองเมืองขอนแก่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นราชพฤกษ์5 ม.ค. 2544ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต้นสาละลังกา12 ธ.ค. 2546วัดพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น1บ้านขามน้ำพองขอนแก่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ต้นราชพฤกษ์30 ม.ค. 2529ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 14ในเมืองเมืองขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว