ที่ตั้ง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เลขที่ 2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

พิกัด

16.441289, 102.834136